Truy cập tất cả dữ liệu bán hàng từ bất kỳ nơi đâu

Sử dụng APP quản lý thông minh của SEITO trên smartphone, bạn dễ dàng nhận dữ liệu bán hàng theo thời gian thực của tất cả các cửa hàng của mình, bao gồm nhiều loại báo cáo report khác nhau. Hơn nữa, dữ liệu bán hàng có thể được nhóm lại theo từng bộ phận, phòng ban, hay khoảng thời gian khác nhau.

Access all sales data wherever you are
Phone for self Ordering

- Hỗ trợ cả iOS và Android.

- Hệ thống đa ngôn ngữ. Bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Hoa.

- Dùng cả đồ thị, biểu đồ để hiển thị dữ liệu.

- Hiển thị dữ liệu bán hàng thời gian thực ở nhiều định dạng khác nhau, được nhóm lại theo nhiều kiểu khác nhau như: Theo phòng ban, theo danh mục, theo từng món ăn, từng mặt hàng, hoặc theo khung thời gian.

- Cung cấp nhiều loại báo cáo report rất linh động như báo cáo bán hàng, báo cáo về giao dịch...

Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ bạn ngay!