Seito POS - F&B management system

Hệ thống quản lý thành viên của seito tập trung vào việc quản lý dữ liệu tập trung (ở đây là quản lý dữ liệu thành viên) như trạng thái của thành viên, điểm thưởng, giá trị... Các chi nhánh có thể đọc được dữ liệu của tất cả thành viên, thông tin giao dịch cũng thường xuyên được cập nhật vào máy chủ.

Lưu lại lịch sử giao dịch 
Lưu lại lịch sử giao dịch, các yêu cầu đặc biệt của khách hàng, những giảm giá khách hàng được hưởng...

Điều chỉnh giá trị 
Tăng hay giảm 1 số liệu của thành viên ngay trên giao diện Front-end của hệ thống.

Tiền thưởng  
Tự động thưởng tiền, và cộng dồn ngay trên hệ thống thanh toán.

Điểm thưởng  
Tự động thưởng điểm và cộng dồn, thậm chí chuyển hóa điểm thưởng thành quà, thành món ăn, hay thưởng tiền.

Giảm giá  
Tự động giảm giá theo % tùy thuộc vào loại thành viên.

Tích hợp được hệ thống CRM của bên thứ 3  
Tích hợp được với nhà cung cấp CRM khác thông qua API, nhằm mục tiêu tăng cường và tối ưu hệ thống dữ liệu thành viên.

membership-system
Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ bạn ngay!