Giờ đây, khách hàng dùng APP đặt món ăn rất nhiều, nhà hàng của bạn có gặp trở ngại đối với những đơn đặt hàng thông qua 3rd APP đặt biệt là giờ cao điểm không?

Với hệ thống quản lý đơn đặt hàng qua 3rd APP của SEITO, thông tin đơn hàng sẽ gửi thẳng vào máy POS. Bạn có thể dễ dàng hợp nhất và quản lý tất cả các đơn đặt hàng của nhà hàng mình và nền tảng 3rd APP Food ngay tại máy POS. Không cần lắp đặt thêm thiết bị, hay cài đặt thêm phần mềm, và không cần nhập lại đơn hàng vào máy, tránh luôn rủi ro nhập lại sai đơn hàng.

order-management-system
order-management-system

Nhận đơn hàng tại máy POS ngay lập tức 
- Máy POS tự động nhận đơn hàng ngay lập tức từ các hệ thống 3rd APP FOOD, nhân viên không cần nhập lại đơn hàng vào máy POS, tránh rủi ro việc nhập lại sai đơn hàng.

Dễ dàng xử lý các đơn hàng 
- Kiểm tra đơn hàng, xác nhận hay hủy đơn ngay trên máy POS. Đơn hàng sẽ tự động được chuyển đến máy in, hoặc màn hình hay thiết bị khác trong hệ thống quản lý bếp.

Tiết kiệm chi phí lắp đặt thiết bị 
- Không tốn chi phí cho việc lắp đặt thêm thiết bị, phần mềm... tiết kiệm luôn cả chi phí bảo trì hay không gian của nhà hàng.

order-management-system

Không còn nỗi lo bỏ sót đơn đặt hàng  
- Máy Pos sẽ nhận được đơn đặt hàng ngay lập tức.

Phân tích hiệu quả của nền tảng đặt thức ăn 3rd APP FOOD  
- Hệ thống báo cáo minh bạch, chính xác giúp bạn hiểu đúng hiệu quả kinh doanh thông qua nền tảng đặt thức ăn 3rd APP FOOD

Tích hợp tốt với nền tảng đặt món ăn Online 3rd APP FOOD  
- Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh bằng cách tích hợp và kết nối tốt với nền tảng đặt và giao thức ăn lớn hiện tại.

Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ bạn ngay!