Thu hút khách hàng của bạn bằng bảng Menu điện tử

Với hệ thống bảng Menu điện tử của SEITO, nhân viên sẽ dể dàng điều khiển bảng Menu điện tử và hiển thị nội dung quảng cáo hay ưu đãi, nhằm thu hút tối đa sự chú ý & tương tác của thực khách. Giờ đây, nhà hàng có thể sử dụng hình ảnh, hay video để tăng doanh số hoặc cross-sell, up-sell.

i-menu-system
i-menu-system

Quản lý tập trung Menu điện tử của từng cửa hàng trong chuỗi 
- Nhân viên ở trụ sở chính có thể điều khiển, tùy chình mọi thứ của tất cả cửa hàng trong chuỗi thông qua hệ thống điện toán đám mây của SEITO.

Tùy chỉnh giao diện của thực đơn  
- Kéo thả hình ảnh, video, text, thực đơn, món ăn... vào bảng menu một cách dễ dàng.

Cấu hình, Schedules hiển thị thực đơn  
- Thực đơn hiển thị sẽ được thay đổi tùy theo thiết lập của nhà hàng (Schedules).

Tối ưu việc nhận đơn hàng bằng chức năng Call & Collect  
- Call & collect có trong hệ thống i-Menu, kết hợp với hệ thống quản lý nhà bếp, giúp thực khách biết được khi nào món ăn của họ được làm xong.

Hãy để lại thông tin, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ bạn ngay!